A
 • Abrasion

  Nötning inom tandvården hänvisar till slitage på tandytan på grund av onormala orsaker, såsom att borsta för hårt eller slipa tänder.
  Läs mer om Abrasion
 • Abscess

  En abscess är en smärtsam infektion som bildas runt roten av en tand eller i tandköttet, ofta fylld med var. Det är ett tecken på allvarlig infektion som kräver omedelbar tandvård för att förhindra spridning och bevara munhälsan.
  Läs mer om Abscess
 • Adhesion

  Vidhäftning inom tandvård avser processen att binda tandmaterial till tandstrukturer. Det är grunden för procedurer som fyllningar, kronor och faner, vilket säkerställer att restaureringarna stannar på plats och fungerar som naturliga tänder, avgörande för långsiktig tandhälsa.
  Läs mer om Adhesion
 • Afte

  På munslemhinnan gulvita sår omgivna av en röd zon.
  Läs mer om Afte
 • Aktivator

  En "aktivator" i inom tandvård är en typ av löstagbar tandställning för att ändra relationen mellan käkarna. Den är utformad för att utnyttja naturlig tillväxt för att förbättra anpassningen, som ofta används under tonåren för att optimera tandhälsa och estetik.
  Läs mer om Aktivator
 • Allmänt tandvårdsbidrag

  ATB, ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal du är kan du få 300 eller 600 kronor per år.
  Läs mer om Allmänt tandvårdsbidrag
 • Alveol

  Alveol är en håla i käkbenet där en tands rot är förankrad. Det spelar en avgörande roll för tandhälsa och påverkar tandens stabilitet och hälsa. Korrekt vård och behandling är avgörande för att bibehålla dess integritet och förhindra tandproblem.
  Läs mer om Alveol
 • Amalgam

  Amalgam är ett hållbart, beprövat tandfyllningsmaterial tillverkat av en blandning av metaller, inklusive kvicksilver, silver, tenn och koppar. Det används ofta för att fylla hål i tänderna på grund av dess styrka, livslängd och kostnadseffektivitet, och erbjuder en pålitlig lösning för att återställa tandfunktionen.
  Läs mer om Amalgam
 • Amnestesi

  Amnestesi i tandvård bedövar munnen under procedurer, vilket säkerställer en smärtfri upplevelse. Den används för operationer, fyllningar och extraktioner för att ge komfort, vilket möjliggör smidig och effektiv tandvård.
  Läs mer om Amnestesi
 • Analgetika

  Analgetika, vanligtvis känd som smärtstillande medel, är mediciner som används för att lindra smärta, inklusive tandbesvär. De sträcker sig från receptfria alternativ som ibuprofen till receptbelagda läkemedel, som ger nödvändig lindring efter tandingrepp eller från tandvärk.
  Läs mer om Analgetika
 • Anamnes

  Anamnes inom tandvård innebär att man samlar in en patients medicinska och tandläkarhistoria för att informera om behandlingsplaner. Det är ett avgörande steg för säker, personlig tandvård, som säkerställer att procedurerna överensstämmer med individuella hälsobehov och tillstånd.
  Läs mer om Anamnes
 • Antibiotika

  Antibiotika är läkemedel som används för att bekämpa bakterieinfektioner, inklusive de i munnen. De ordineras inom tandvården för att behandla eller förebygga infektioner, för att säkerställa framgångsrika tandingrepp och främja återhämtning av munhälsan.
  Läs mer om Antibiotika
 • Apex

  Apex i tandvården hänvisar till spetsen eller änden av roten på en tand. Det är viktigt i procedurer som rotkanaler, där förståelse av rotens struktur är avgörande för effektiv behandling och säkerställande av hälsan hos tanden och den omgivande vävnaden.
  Läs mer om Apex
 • Aplasi

  Aplasi hänvisar till frånvaron av organ- eller vävnadsutveckling, inom tandvården relaterar det ofta till saknade tänder eller delar av den orala strukturen som inte formas ordentligt. Det är viktigt för diagnos och behandlingsplanering för att säkerställa optimala munhälsoresultat.
  Läs mer om Aplasi
 • Approximalyta

  Approximalyta hänvisar till ytorna på tänder som är vända mot intilliggande tänder, avgörande för tandhälsan. Korrekt rengöring av dessa områden förhindrar röta och tandköttssjukdomar, vilket understryker vikten av noggrann munhygien.
  Läs mer om Approximalyta
 • Aspartam

  Aspartam är ett sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll som används i många sockerfria produkter. Det är känt för sin sötma och är ett populärt val för dem som vill minska sockerintaget utan att ge avkall på smaken, vilket är viktigt för tandhälsa och allmänt välbefinnande.
  Läs mer om Aspartam
B
 • Behandlingsplan

  En behandlingsplan är en skräddarsydd tandbehandlingsplan skapad för att ta itu med specifika munhälsoproblem och mål. Den beskriver de procedurer, tidslinjer och steg som krävs för att uppnå optimal tandhälsa, vilket säkerställer att patienter förstår och är förberedda för sin vårdresa.
  Läs mer om Behandlingsplan
 • Bettfysiolog

  En bettfysiolog är specialiserad på studier och behandling av käkens funktion och hälsa, med fokus på problem som bettproblem, käksmärta och TMJ-störningar. De spelar en avgörande roll för att diagnostisera och skapa behandlingsplaner för tillstånd som påverkar oral komfort och funktion.
  Läs mer om Bettfysiolog
 • Bettskena

  En bettskena är en specialanpassad tandvårdsapparat som bärs över tänderna, vanligen används för att förhindra skador från gnissling eller knytning (bruxism) och för att lindra symtom på TMJ-störningar. Det hjälper till att skydda tänderna och minska käkbelastningen, vilket främjar bättre munhälsa.
  Läs mer om Bettskena
 • Bifurkation

  Bifurkation hänvisar till den punkt där en tands rot delar sig i två eller flera grenar, ett kritiskt område för tandhälsa, som påverkar procedurer som rotkanaler och hantering av tandköttssjukdomar. Att förstå denna anatomi är viktigt för effektiv behandling och upprätthållande av munhälsa.
  Läs mer om Bifurkation
 • Bitewing

  En röntgenbild där tandkronorna i över- och underkäke syns på samma bild, för att se karies eller hur benets nivå är i förhållande till tanden. Bitewing är den bild som oftast tas vid rutinkontroller.
  Läs mer om Bitewing
 • Bonding

  Bonding i tandvården hänvisar till en kosmetisk procedur som använder en tandfärgad harts för att förbättra utseendet på tänderna, åtgärda problem som luckor, nagg eller missfärgning. Det är ett snabbt, smärtfritt sätt att förbättra ditt leendes utseende.
  Läs mer om Bonding
 • Bruxism

  Bruxism, ofta obemärkt, innebär att man gnisslar tänder eller knyter käken, vanligtvis under sömnen. Denna vana kan leda till tandskador, käkstörningar och obehag. Att förstå och ta itu med det tidigt är nyckeln till att förebygga långvariga tandproblem.
  Läs mer om Bruxism
 • Buckalyta

  Buckalyta hänvisar till den yttre ytan av tänderna som är vänd mot kinden. Det är viktigt för den övergripande tandhälsan, och spelar en roll för tuggeffektivitet och estetiskt utseende. Korrekt skötsel och rengöring av detta område är avgörande för att förhindra hålrum och tandköttssjukdomar.
  Läs mer om Buckalyta
 • Buffra

  Saliv fungerar som en naturlig buffert, neutraliserar syror från mat och dryck för att bibehålla en konstant pH-nivå i munnen. Denna balanserande handling hjälper till att skydda tänderna från förfall och upprätthåller munhälsan genom att förhindra att emaljen eroderas av sura tillstånd.
  Läs mer om Buffra
C
 • Candida

  Candida är en vanlig svamp som kan orsaka trast i munnen, som uppträder som vita lesioner i munnen. Det är vanligtvis ofarligt men kan leda till obehag och behöver behandling om överväxt uppstår. God munhygien och en hälsosam kost hjälper till att förhindra dess spridning.
  Läs mer om Candida
 • Canin

  Hörntänder är de vassa, spetsiga tänderna som finns bredvid dina framtänder. De är viktiga för att bita och slita mat, de spelar en nyckelroll i din tandstruktur.
  Läs mer om Canin
 • Carisolv

  Carisolv är en innovativ, minimalt invasiv gel som används inom tandvården för att ta bort ruttnat tandmaterial. Den erbjuder ett skonsammare alternativ till traditionell borrning, bevarar mer av den friska tandstrukturen och förbättrar patientkomforten under hålrumsbehandling.
  Läs mer om Carisolv
 • Cement

  Inom tandvården hänvisar cement till en mängd olika material som används för att fylla hålrum, säkra kronor och fästa broar eller ortodontiska fästen. Dessa ämnen är avgörande för restaurerande procedurer och erbjuder hållbarhet och stöd för att bibehålla tandens funktion och utseende.
  Läs mer om Cement
 • Composit

  Composit är ett tandfärgat fyllnadsmaterial som används inom tandvården för att reparera hålrum, spån och förbättra tandens utseende. Det binder direkt till tanden och erbjuder en hållbar och estetiskt tilltalande restaurering som nära matchar den naturliga tandfärgen.
  Läs mer om Composit
D
 • Dekubitus

  Dekubitus, även känd som trycksår eller liggsår, är skador på hud och underliggande vävnad till följd av långvarigt tryck på huden. De förekommer ofta på hud som täcker beniga områden, såsom hälar eller armbågar, och kräver förebyggande vård och behandling för att läka.
  Läs mer om Dekubitus
 • Delprotes

  En delprotes är en avtagbar tandvårdsapparat som ersätter flera saknade tänder. Den är designad för att passa tätt i munnen, återställa funktionalitet och estetik genom att fylla luckor. Denna lösning hjälper till att förbättra tuggning och tal, samtidigt som den förhindrar att kvarvarande tänder förskjuts.
  Läs mer om Delprotes
 • Demineralisering

  Demineralisering är den process där mineraler går förlorade från tandemaljen på grund av syraexponering, vilket leder till försvagade tänder och hålbildning. Det är ett nyckelstadium i utvecklingen av karies, som betonar vikten av munhygien och kostval för att förhindra syraskador.
  Läs mer om Demineralisering
 • Dental

  Kommer från ordet dent som betyder tand. Dental syftar på allt som har med tänder att göra, som omfattar vård, behandlingar och själva tandvårdsområdet. Den betonar vikten av att upprätthålla munhälsa genom regelbundna kontroller, korrekt hygien och snabba insatser för att förebygga och behandla tandproblem.
  Läs mer om Dental
 • Dental fluoros

  Dental fluoros är ett tillstånd som kännetecknas av förändringar i tandemaljen, som uppträder som mild missfärgning till svåra fläckar och gropbildning, på grund av överdrivet fluorintag under tandutvecklingen. Medvetenhet och förebyggande är avgörande för munhälsa.
  Läs mer om Dental fluoros
 • Dentin

  Dentin är den täta, beniga vävnaden som bildar huvuddelen av en tand under emaljen. Den är känslig och spelar en avgörande roll för tandens allmänna hälsa, sänder nervsignaler som informerar oss om varmt, kallt eller tryck, vilket framhäver vikten att skydda emaljen för att förhindra tandbesvär.
  Läs mer om Dentin
 • Depuration

  Depuration, ofta kallad mekanisk inflammationsbehandling eller MIB i tandsammanhang, innebär rengöring och avlägsnande av irriterande ämnen från tänder och tandkött för att minska inflammation och främja munhälsa. Denna process är nyckeln till att förebygga och behandla parodontala sjukdomar, och betonar vikten av grundlig rengöring och regelbundna tandkontroller för att upprätthålla tandköttets hälsa och förhindra ytterligare komplikationer.
  Läs mer om Depuration
 • Diastema

  Diastema hänvisar till ett gap eller mellanrum mellan två tänder, ofta märkbart mellan framtänderna. Det är en vanlig tandfunktion som kan variera i storlek, och medan många omfamnar det som en unik aspekt av sitt leende, väljer andra kosmetiska behandlingar för att stänga gapet av estetiska skäl.
  Läs mer om Diastema
 • Distalyta

  Distalyta hänvisar till ytan på en tand som är vänd bort från mitten av munnen, mot baksidan. Det är en term som används inom tandvård för att beskriva positionen för en tand eller ett specifikt område för behandling, avgörande för att identifiera områden för restaurerande ingrepp eller ortodontiska justeringar.
  Läs mer om Distalyta
E
 • Emalj

  Emalj är det hårda, skyddande yttre lagret av dina tänder, känt för att vara det hårdaste ämnet i människokroppen. Det skyddar dina tänder från dagligt slitage, extrema temperaturer och förfall. Att bibehålla en stark emalj är avgörande för den övergripande tandhälsan, med betoning på vikten av god munhygien.
  Läs mer om Emalj
 • Enameloplasty

  Enameloplasty (Emaljeplastik, eller tandomformning), är en kosmetisk procedur för att korrigera mindre defekter som ojämna kanter eller små nagg i tänderna. Den tar försiktigt bort en liten mängd tandemalj för att förbättra utseendet, vilket erbjuder ett snabbt och smärtfritt sätt att förbättra ditt leende.
  Läs mer om Enameloplasty
 • Endodonti

  Endodonti är en gren av tandvården inriktad på att behandla insidan av tanden, särskilt pulpan (nerver och blodkärl). Den är mest känd för rotbehandlingar, som räddar tänderna genom att ta bort infekterad pulpa och täta tanden, förhindra ytterligare förfall och smärta.
  Läs mer om Endodonti
 • Endodontist

  En endodontist är en tandläkare som specialiserat sig på endodonti, den gren av tandvård som fokuserar på att behandla tandens inre, speciellt rotbehandlingar. De är experter på att diagnostisera tandsmärta och utföra procedurer inuti tanden för att rädda den från utdragning..
  Läs mer om Endodontist
 • Erosion

  Erosion hänvisar till slitage av tandemalj orsakad av syraangrepp från mat, dryck eller magsyra, inte bakterier. Det leder till tandkänslighet och kan förändra tandens utseende. Att skydda emaljen genom kost och munvård är nyckeln till att förhindra erosion och bibehålla tandhälsa.
  Läs mer om Erosion
 • Eruption

  Eruption i tandvård beskriver processen med tänder som rör sig genom tandköttet och blir synliga i munnen. Det är en naturlig del av utvecklingen för både bebis (primär) och vuxna (permanenta) tänder, avgörande för att bilda ett hälsosamt bett och leende. Korrekt övervakning säkerställer att tänderna bryter ut korrekt.
  Läs mer om Eruption
 • Estetisk tandvård

  Tandvård där estetiken dvs att man vill få tanden att se naturlig ut till skillnad mot kosmetisk tandvård där behandlingen syftar till att ändra utseendet på tänderna.
  Läs mer om Estetisk tandvård
 • Extraktion

  Extraktion är dentala proceduren för att ta bort en tand från dess uttag i käkbenet. Det är ofta nödvändigt på grund av förfall, sjukdom, överbeläggning eller skada. Att säkerställa en smidig extraktionsprocess och korrekt eftervård är avgörande för läkning och kan bana väg för ytterligare alternativ för tandrestaurering om det behövs.
  Läs mer om Extraktion
F
 • Fissur

  En fissur inom tandvården hänvisar till de djupa spåren som finns på de bitande ytorna av molarerna och premolarerna. Dessa områden är benägna att förfalla eftersom de kan fånga matpartiklar och är svårare att rengöra med regelbunden borstning. Tätningsmedel rekommenderas ofta för att skydda dessa skåror och förhindra håligheter, vilket understryker vikten av förebyggande tandvård för att upprätthålla munhälsan.
  Läs mer om Fissur
 • Fissurförsegling

  Fissurförsegling är en förebyggande tandbehandling som innebär att man applicerar en skyddande beläggning på spåren (fissurer) på bakre tänder (molarer och premolarer). Detta tätningsmedel fungerar som en barriär och skyddar tänderna från plack och röta genom att hålla matpartiklar och bakterier ute.
  Läs mer om Fissurförsegling
 • Fixtur

  En fixtur i dental termer hänvisar till basdelen av ett tandimplantat som kirurgiskt sätts in i käkbenet. Den fungerar som en konstgjord rot för att stödja kronor, broar eller proteser, vilket ger en stabil grund för dessa protetiska tänder.
  Läs mer om Fixtur
 • Flour

  Fluor är ett mineral som stärker tandemaljen och bekämpar karies. Det finns vanligtvis i tandkräm, vissa vattenförråd och professionella tandbehandlingar. Regelbunden exponering för fluor är en komponent för att upprätthålla tandhälsa, förebygga hål i tänderna och säkerställa starka tänder.
  Läs mer om Flour
 • Flourbehandling

  Fluorbehandling stärker tänderna och förhindrar hål i tänderna genom att fylla på viktiga mineraler till emaljen. Det är en snabb, effektiv förebyggande åtgärd mot karies, rekommenderad för att bibehålla optimal munhälsa.
  Läs mer om Flourbehandling
 • Fluoridlösning

  Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.
  Läs mer om Fluoridlösning
 • Frenulum

  Tungband, läppband.
  Läs mer om Frenulum
 • Fruktos

  Sockerart som finns i frukt (fruktsocker).
  Läs mer om Fruktos
 • Fullkrona

  Ersättning av tandens krona dvs den synliga delen av tanden. Görs ofta av keramiska material, tidigare guld eller annan metall med porslinshölje
  Läs mer om Fullkrona
 • Furkation

  Det ställe där tandens rötter delar sig.
  Läs mer om Furkation
 • Furkationsinvolvering

  När en sjuklig förändring till exempel en inflammerad tandköttsficka når en furkation av tandrot.
  Läs mer om Furkationsinvolvering
 • Fyllning

  Tandfyllning, en lagning och ersättning av tandsubstans. Ofta i Kompositmaterial
  Läs mer om Fyllning
G
 • Ginghiva

  Slemhinnan som omger tänderna. Kallas även tandkött.
  Läs mer om Ginghiva
 • Gingivektomi

  Gingivektomi, en tandprocedur, involverar borttagning av tandköttsvävnad för att behandla tandköttssjukdomar eller omforma tandköttet för ett friskare leende. Det är en enkel lösning för att förbättra munhälsan och estetiskt tilltalande.
  Läs mer om Gingivektomi
 • Gingvit

  Inflammation i slemhinnan som omger tänderna.
  Läs mer om Gingvit
 • Glasjonomer

  Ett temporärt lagningsmaterial, som avger fluor.
  Läs mer om Glasjonomer
 • Glossit

  Inflammation i tungan.
  Läs mer om Glossit
 • Glukos

  Druvsocker, en typ av sockerart
  Läs mer om Glukos
 • Guld

  Ädelmetall som framförallt tidigare använts för att tillverka kronor och brokonstruktioner
  Läs mer om Guld
 • Guttaperka

  Gummimaterial som används vid rotfyllning.
  Läs mer om Guttaperka
H
 • Halitosis

  Halitos, vanligtvis känd som dålig andedräkt, kan vara ett tillfälligt problem eller indikera djupare munhälsoproblem. Att ta itu med det innebär god hygien och förståelse för dess orsaker. Det är viktigt för självförtroende och sociala interaktioner.
  Läs mer om Halitosis
 • Hälsodeklaration

  Ett formulär som patienten får att själv fylla i om sitt hälsotillstånd, allergier, tobaksvanor, matvanor, mediciner mm.
  Läs mer om Hälsodeklaration
 • Helprotes

  En avtagbar tandersättning för en hel käke. Ofta tillverkad i akryl.
  Läs mer om Helprotes
 • Herpes

  Virus som manifesterar i munnen genom till exempel blåsor i munnen eller vanligast i underläppen.
  Läs mer om Herpes
 • High-Speed

  Borrmaskin med turbinmotor som roterar med hög hastighet och kyls med vatten. Avverkar snabbt tandsubstans
  Läs mer om High-Speed
 • Högkostnadsskydd tandvård

  Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Ersättningen baseras på Försäkringskassans ersättningsnivåer som utgår för olika åtgärder i så kallade referenspriser.
  Läs mer om Högkostnadsskydd tandvård
 • Hypoplasi

  Underutveckling av organ eller vävnad.
  Läs mer om Hypoplasi
I
 • Implantatbro

  Bro som är förankrad i käkbenet med två eller fler implantat
  Läs mer om Implantatbro
 • Implantatskruv

  Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.
  Läs mer om Implantatskruv
 • Incisiv

  Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.
  Läs mer om Incisiv
 • Infektion

  Intrång i kroppen av levande smittämne, t ex virus, bakterie, svamp.
  Läs mer om Infektion
 • Inflammation

  Vävnadsreaktion som ger svullnad, rodnad, värme och ibland smärta. Kan vara reaktion på t ex infektion eller skada.
  Läs mer om Inflammation
 • Initialkaries

  Detsamma som kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Ser vitare ut än omgivande tand och kallas därför "kritkaries". Kan läka ut av sig själv.
  Läs mer om Initialkaries
 • Interdentalborste

  En interdentalborste är ett nyckelverktyg för munhygien, designad för att rengöra mellan dina tänder där vanliga borstar inte kan nå. Det är viktigt för att förebygga tandköttssjukdomar och håligheter och främja en friskare mun.
  Läs mer om Interdentalborste
J
K
 • Käkbensförankrad

  Ett implantat som sätts fast i käkbenet.
  Läs mer om Käkbensförankrad
 • Käkkirurg

  Specialisttandläkare med vidareutbildning i kirurgi som utför sjukhusbaserad vård i käkar och tänder.
  Läs mer om Käkkirurg
 • Käkrekonstruktion

  Käkrekonstruktion är en komplex tandprocedur som syftar till att återuppbygga eller omforma käkbenet för att förbättra funktion och utseende. Det krävs ofta efter skada, sjukdom eller medfödda problem, med hjälp av avancerade tekniker för att återställa balansen och förbättra livskvaliteten.
  Läs mer om Käkrekonstruktion
 • Karies

  Bakteriell infektion i tänder som i vanligt tal kallas hål.
  Läs mer om Karies
 • Kavitet

  Urgröpning i tand.
  Läs mer om Kavitet
 • KBF-bro

  Käkbensförankrad bro eller implantatbro.
  Läs mer om KBF-bro
 • Keramik

  Hårt material som används för framställning av kronor och för fyllningar som en tandtekniker framställt.
  Läs mer om Keramik
 • Klorhexidin

  Bakteriedödande lösning eller gel som används för att minska inflammation i munnen.
  Läs mer om Klorhexidin
 • Kofferdam

  Gummiduk som används för att torrlägga en tand vid behandling.
  Läs mer om Kofferdam
 • Komposit

  Tandfärgat lagningsmaterial som består av fillerpartiklar och en monomer eller plastiskt material för att få dessa att sitta fast mot tanden.
  Läs mer om Komposit
 • Kosmetisk tandvård

  Tandbehandling som syftar till att ändra tändernas utseende till något annat. Skillnad mot estetisk tandvård där man syftar till att återskapa tandens eller bettets naturliga utseende.
  Läs mer om Kosmetisk tandvård
 • Kritkaries

  Samma som initialkaries, där bakterierna bara kommit in i emaljen. Vanligt hos barn.
  Läs mer om Kritkaries
 • Krona

  Tandens synliga del. Avser även konstgjord krona i till exempel keramik som Dilithiumsilikat eller Zirkonia.
  Läs mer om Krona
 • Kronförlängning

  Kronförlängning är en tandprocedur som exponerar mer av tandens struktur genom att omforma eller ta bort tandköttsvävnad (och ibland ben). Det är ofta nödvändigt av restaurerande eller kosmetiska skäl, för att säkerställa en hälsosammare tandbas eller förbättra leendets estetik.
  Läs mer om Kronförlängning
 • Kusp

  Den vassa spetsen på tandens tuggyta. På Molarer eller kindtänder finns ofta flera kuspar.
  Läs mer om Kusp
L
 • Lactobacill

  En av de bakterier som medverkar vid uppkomst av karies.
  Läs mer om Lactobacill
 • Lasertandvård

  Lasertandvård använder avancerad laserteknik för att utföra olika tandingrepp mer effektivt och bekvämt. Det erbjuder fördelar som minskat obehag, snabbare läkningstider och minimerade blödningar, vilket revolutionerar behandlingar från förberedelse av hålrum till omformning av tandköttet.
  Läs mer om Lasertandvård
 • Lingualt

  Tandyta som vetter mot tungan.
  Läs mer om Lingualt
 • Lokalanestesi

  Bedövning som ges där ingreppet ska ske
  Läs mer om Lokalanestesi
 • Lustgas

  Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.
  Läs mer om Lustgas
M
 • MAD

  En Mandibular Advancement Device (MAD) är en tandvårdsapparat som används för att behandla snarkning och sömnapné. Den fungerar genom att försiktigt flytta underkäken framåt, öppna luftvägarna för bättre andning under sömnen, vilket säkerställer en vilsam natt.
  Läs mer om MAD
 • Mellanrumborste

  Tandborste för mellanrummet mellan tänderna.
  Läs mer om Mellanrumborste
 • Mjölktänder

  Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder.
  Läs mer om Mjölktänder
 • Molar

  Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.
  Läs mer om Molar
 • Munhälsobedömning

  En undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.
  Läs mer om Munhälsobedömning
 • Munsår

  Kan orsakas av illasittande protes, virus, infektioner eller yttre påverkan som snus, cigaretter mm. Om såret inte läker bbör man söka hjälp
  Läs mer om Munsår
 • Muntorr

  Eller Xerostomi är nedsatt salivproduktion som gör att man blir torr i munnen. En vanlig orsak är medicinering, sjukdom, annars kan det kommar från till exempel skador på spottkörtlarna eller nervositet.
  Läs mer om Muntorr
N
 • Natriumfluorid

  NaF, fluorförening som förekommer i bland annat fluortabletter och tandkräm. Skyddar tänderna mot karies och stärker emaljen
  Läs mer om Natriumfluorid
 • Natriumklorid

  NaCl, koksalt, används i fysiologisk koksaltlösning vid renspolning.
  Läs mer om Natriumklorid
 • Nikotinstomatit

  Svamporsakad slemhinneförändring i gommen som kan uppstå vid rökning.
  Läs mer om Nikotinstomatit
O
P
R
 • Referenspriser

  Ersättningsbaserade åtgärdskoder som betalas ut vid behandling enligt en tariff. Beslutas av tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
  Läs mer om Referenspriser
 • Remineralisation

  Återmineralisering av ytlig kariesskada i emaljen genom utfällning av kalk- och fosforsalter från saliven.
  Läs mer om Remineralisation
 • Retraktion

  Till exempel när slemhinnan eller tandköttet har dragit sig ifrån tandkronan. Går att behandla vid större retraktioner.
  Läs mer om Retraktion
 • Röntgen

  Tandläkare använder röntgen för att ställa diagnoser och kontrollera tandhälsa hos patienter.
  Läs mer om Röntgen
 • Rot

  Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter. Tandrotens huvudbeståndsdel är dentin.
  Läs mer om Rot
 • Rotfraktur

  Spricka i tandroten, se rot.
  Läs mer om Rotfraktur
 • Rotfyllning

  Behandling mot en infektion i tandens pulpa.
  Läs mer om Rotfyllning
 • Rothyvling

  Rothyvling, en djuprengöringsprocess för tandkött med tillbakadragen vävnad, riktar in sig på och tar bort plack och tandsten under tandköttskanten, vilket hjälper till att läka tandköttssjukdomar och förhindra ytterligare skador på tänder och tandkött.
  Läs mer om Rothyvling
 • Rotkanal

  Kanaler (hålrum) i tandens rot som innehåller pulpa (nerver och kärl).
  Läs mer om Rotkanal
S
T
 • Täckförband

  Ett täckförband är en typ av medicinskt bandage som används för att skydda sår mot infektion, främja läkning och hålla ytan ren och säker från ytterligare trauma. Detta bandage täcker såret och dess närområde, och är ofta självhäftande eller hålls på plats med tejp eller en omlottbandage.
  Läs mer om Täckförband
 • Tandben

  Detsamma som dentin.
  Läs mer om Tandben
 • Tandbrygga

  Ersättning för en eller flera förlorade tänder. Fästs på närliggande tänder med den konstgjorda tanden hängande emellan. Fungerar som en "bro" över tandluckan.
  Läs mer om Tandbrygga
 • Tandfaner

  Faner är tunna, skräddarsydda skal designade för att täcka framsidan av tänderna och förbättra deras utseende. De erbjuder en snabb lösning för att förbättra leendets estetik, korrigera problem som missfärgning, nagg eller luckor.
  Läs mer om Tandfaner
 • Tandfasad

  En delkrona där tandens framsida ersätts av en keramisk fasad
  Läs mer om Tandfasad
 • Tandfyllning

  Detsamma som fyllning
  Läs mer om Tandfyllning
 • Tandgnissling

  Bruxism, när tänderna gnids mot varandra.
  Läs mer om Tandgnissling
 • Tandhygienist

  Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande munhälsa och tandvård samt undersökningar av karies och parodontit, tandlossningssjukdomar.
  Läs mer om Tandhygienist
 • Tandimplantat

  Tandimplantat är en hållbar lösning för att ersätta saknade tänder, med hjälp av en titanskruv kirurgiskt placerad i käkbenet för att stödja en falsk tand. Detta alternativ ger ett naturligt utseende och känsla, förbättrar munfunktionen och självförtroendet.
  Läs mer om Tandimplantat
 • Tandköttsficka

  Spalt (ficka) mellan tandkött och tand
  Läs mer om Tandköttsficka
 • Tandläkare

  Legitimerad yrkesgrupp som har utbildning för att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.
  Läs mer om Tandläkare
 • Tandlossning

  Parodontit, när man tappar tänderna. Orsakas av en infektion i tändernas fäste i käken.
  Läs mer om Tandlossning
 • Tandpressning

  Bruxism, när man biter ihop tänderna omedvetet. Ofta nattetid
  Läs mer om Tandpressning
 • Tandreglering

  Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.
  Läs mer om Tandreglering
 • Tandregleringsapparatur

  Tandställning
  Läs mer om Tandregleringsapparatur
 • Tandrot

  Se rot. Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.
  Läs mer om Tandrot
 • Tandsköterska

  Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.
  Läs mer om Tandsköterska
 • Tandskydd

  Avtagbar skena i plast som skyddar tänderna under idrott.
  Läs mer om Tandskydd
 • Tandsten

  Hårt förkalkade bakteriebeläggningar på tänderna.
  Läs mer om Tandsten
 • Tandtekniker

  Yrkesgrupp som arbetar med framställning av konstgjorda tänder.
  Läs mer om Tandtekniker
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

  TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.
  Läs mer om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Tandvårdsrädsla

  Stark rädsla för tandvård
  Läs mer om Tandvårdsrädsla
 • Temporomandibulär dysfunktion

  Temporomandibulär dysfunktion (TMD) involverar smärta och försämrad rörelse i käkleden och omgivande muskler. Det är vanligt bland unga vuxna och orsakar obehag, huvudvärk och svårigheter att tugga. Tidiga ingrepp kan lindra symtomen och förbättra käkfunktionen.
  Läs mer om Temporomandibulär dysfunktion
 • Titanskruv

  Enkel benämning för implantat.
  Läs mer om Titanskruv
 • TLV

  Förkortning för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.
  Läs mer om TLV
 • Trauma

  Skada genom yttre våld, till exempel fall eller slag.
  Läs mer om Trauma
 • Tungpapill

  Slemhinneupphöjning på tungslemhinnan.
  Läs mer om Tungpapill
 • Tungrygg

  Ovansidan på tungan.
  Läs mer om Tungrygg
U
 • Ultraljud

  Ultraljudsskalning är en modern tandrengöringsteknik som använder högfrekventa vibrationer för att avlägsna plack och tandsten från tänder och tandkött mer effektivt och bekvämt, främja friskare tänder och förebygga tandköttssjukdomar.
  Läs mer om Ultraljud
V
 • Visdomstand

  Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos vissa personer bryter inte alla visdomständer fram.
  Läs mer om Visdomstand
 • Visdomstandsutdragning

  Extraktion av visdomstand är en vanlig procedur för att ta bort en eller flera visdomständer - de fyra permanenta vuxna tänderna som finns i de bakre hörnen av din mun. Det är en förebyggande åtgärd för att undvika smärta, överbeläggning och infektion.
  Läs mer om Visdomstandsutdragning
X
 • Xerostomi

  Xerostomi, även känd som muntorrhet, uppstår när spottkörtlarna inte producerar tillräckligt med saliv, vilket leder till obehag, svårigheter att äta och en ökad risk för tandförfall.
  Läs mer om Xerostomi
 • Xylitol

  Xylitol är ett naturligt sötningsmedel och finns i många sockerfria tuggummi och muntabletter, och hjälper till att minska hålrumsbakterier och neutraliserar pH-nivåer i munnen.
  Läs mer om Xylitol