A
B
 • Behandlingsplan

  Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag.
  Läs mer om Behandlingsplan
 • Bettfysiolog

  Specialisttandläkare som utreder och behandlar besvär i bettet, käklederna och tuggsystemet.
  Läs mer om Bettfysiolog
 • Bettskena

  Skena i akryl som används för att minska belastning på tänder och käkmuskulatur vid tandgnissling.
  Läs mer om Bettskena
 • Bifurkation

  Det ställe där roten på en kindtand eller molar delar sig och blir flera rötter
  Läs mer om Bifurkation
 • Bitewing

  En röntgenbild där tandkronorna i över- och underkäke syns på samma bild, för att se karies eller hur benets nivå är i förhållande till tanden. Bitewing är den bild som oftast tas vid rutinkontroller.
  Läs mer om Bitewing
 • Bruxism

  Tandgnissling, tandpressning.
  Läs mer om Bruxism
 • Buckalyta

  Tandyta som vetter mot kinden, Lat. buccan
  Läs mer om Buckalyta
 • Buffra

  Saliven neutraliserar mat och dryck så att syranivån eller Ph värdet i munnen är konstant.
  Läs mer om Buffra
C
 • Candida

  Svampsjukdom som vid vissa tillstånd breder ut sig i munnens slemhinnor. Vanligt vid bristande immunförsvar.
  Läs mer om Candida
 • Canin

  Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden
  Läs mer om Canin
 • Carisolv

  Rödaktig gel som kan användas för att avlägsna karies utan att man borrar. Används framförallt i barntandvården då det är oerhört tidskrävande.
  Läs mer om Carisolv
 • Cement

  Det material som används vid fastsättning av kronor och broar.
  Läs mer om Cement
 • Composit

  Tandfärgat fyllningsmaterial som oftast är sammansatt av en monomer typiskt och s k keramfillers dvs små keramiska partiklar för hållbarhet.
  Läs mer om Composit
D
E
 • Emalj

  Kroppens hårdaste ämne som omger hela synliga delen av en oskadad tand.
  Läs mer om Emalj
 • Endodonti

  Behandling av sjukdomar i tändernas rötter eller pulpa. Till exempel rotbehandling.
  Läs mer om Endodonti
 • Endodontist

  Specialisttandläkare som har tilläggsutbildning i att behandla sjukdomar i tändernas rötter och pulpa.
  Läs mer om Endodontist
 • Erosion

  Förlust av tandsubstans genom kemisk påverkan.
  Läs mer om Erosion
 • Eruption

  Tandframbrott – en ny tand som kommer upp ur käken.
  Läs mer om Eruption
 • Estetisk tandvård

  Tandvård där estetiken dvs att man vill få tanden att se naturlig ut till skillnad mot kosmetisk tandvård där behandlingen syftar till att ändra utseendet på tänderna.
  Läs mer om Estetisk tandvård
 • Extraktion

  Att avlägsna en tand ur käken.
  Läs mer om Extraktion
F
 • Fissur

  Fårorna i tanden, vanligast på kindtänderna. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.
  Läs mer om Fissur
 • Fissurförsegling

  När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.
  Läs mer om Fissurförsegling
 • Fixtur

  Del av tandimplantat som sätts i käkbenet.
  Läs mer om Fixtur
 • Flour

  Grundämne som stärker emaljen och dödar bakterier Finns som tillsats i bland annat tandkräm, tabletter och tuggummi.
  Läs mer om Flour
 • Fluoridlösning

  Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.
  Läs mer om Fluoridlösning
 • Frenulum

  Tungband, läppband.
  Läs mer om Frenulum
 • Fruktos

  Sockerart som finns i frukt (fruktsocker).
  Läs mer om Fruktos
 • Fullkrona

  Ersättning av tandens krona dvs den synliga delen av tanden. Görs ofta av keramiska material, tidigare guld eller annan metall med porslinshölje
  Läs mer om Fullkrona
 • Furkation

  Det ställe där tandens rötter delar sig.
  Läs mer om Furkation
 • Furkationsinvolvering

  När en sjuklig förändring till exempel en inflammerad tandköttsficka når en furkation av tandrot.
  Läs mer om Furkationsinvolvering
 • Fyllning

  Tandfyllning, en lagning och ersättning av tandsubstans. Ofta i Kompositmaterial
  Läs mer om Fyllning
G
H
 • Halitosis

  Dålig andedräkt
  Läs mer om Halitosis
 • Hälsodeklaration

  Ett formulär som patienten får att själv fylla i om sitt hälsotillstånd, allergier, tobaksvanor, matvanor, mediciner mm.
  Läs mer om Hälsodeklaration
 • Helprotes

  En avtagbar tandersättning för en hel käke. Ofta tillverkad i akryl.
  Läs mer om Helprotes
 • Herpes

  Virus som manifesterar i munnen genom till exempel blåsor i munnen eller vanligast i underläppen.
  Läs mer om Herpes
 • High-Speed

  Borrmaskin med turbinmotor som roterar med hög hastighet och kyls med vatten. Avverkar snabbt tandsubstans
  Läs mer om High-Speed
 • Högkostnadsskydd tandvård

  Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Ersättningen baseras på Försäkringskassans ersättningsnivåer som utgår för olika åtgärder i så kallade referenspriser.
  Läs mer om Högkostnadsskydd tandvård
 • Hypoplasi

  Underutveckling av organ eller vävnad.
  Läs mer om Hypoplasi
I
 • Implantatbro

  Bro som är förankrad i käkbenet med två eller fler implantat
  Läs mer om Implantatbro
 • Implantatskruv

  Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.
  Läs mer om Implantatskruv
 • Incisiv

  Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.
  Läs mer om Incisiv
 • Infektion

  Intrång i kroppen av levande smittämne, t ex virus, bakterie, svamp.
  Läs mer om Infektion
 • Inflammation

  Vävnadsreaktion som ger svullnad, rodnad, värme och ibland smärta. Kan vara reaktion på t ex infektion eller skada.
  Läs mer om Inflammation
 • Initialkaries

  Detsamma som kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Ser vitare ut än omgivande tand och kallas därför "kritkaries". Kan läka ut av sig själv.
  Läs mer om Initialkaries
J
K
 • Käkbensförankrad

  Ett implantat som sätts fast i käkbenet.
  Läs mer om Käkbensförankrad
 • Käkkirurg

  Specialisttandläkare med vidareutbildning i kirurgi som utför sjukhusbaserad vård i käkar och tänder.
  Läs mer om Käkkirurg
 • Karies

  Bakteriell infektion i tänder som i vanligt tal kallas hål.
  Läs mer om Karies
 • Kavitet

  Urgröpning i tand.
  Läs mer om Kavitet
 • KBF-bro

  Käkbensförankrad bro eller implantatbro.
  Läs mer om KBF-bro
 • Keramik

  Hårt material som används för framställning av kronor och för fyllningar som en tandtekniker framställt.
  Läs mer om Keramik
 • Klorhexidin

  Bakteriedödande lösning eller gel som används för att minska inflammation i munnen.
  Läs mer om Klorhexidin
 • Kofferdam

  Gummiduk som används för att torrlägga en tand vid behandling.
  Läs mer om Kofferdam
 • Komposit

  Tandfärgat lagningsmaterial som består av fillerpartiklar och en monomer eller plastiskt material för att få dessa att sitta fast mot tanden.
  Läs mer om Komposit
 • Kosmetisk tandvård

  Tandbehandling som syftar till att ändra tändernas utseende till något annat. Skillnad mot estetisk tandvård där man syftar till att återskapa tandens eller bettets naturliga utseende.
  Läs mer om Kosmetisk tandvård
 • Kritkaries

  Samma som initialkaries, där bakterierna bara kommit in i emaljen. Vanligt hos barn.
  Läs mer om Kritkaries
 • Krona

  Tandens synliga del. Avser även konstgjord krona i till exempel keramik som Dilithiumsilikat eller Zirkonia.
  Läs mer om Krona
 • Kusp

  Den vassa spetsen på tandens tuggyta. På Molarer eller kindtänder finns ofta flera kuspar.
  Läs mer om Kusp
L
M
 • Mellanrumborste

  Tandborste för mellanrummet mellan tänderna.
  Läs mer om Mellanrumborste
 • Mjölktänder

  Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder.
  Läs mer om Mjölktänder
 • Molar

  Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.
  Läs mer om Molar
 • Munhälsobedömning

  En undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.
  Läs mer om Munhälsobedömning
 • Munsår

  Kan orsakas av illasittande protes, virus, infektioner eller yttre påverkan som snus, cigaretter mm. Om såret inte läker bbör man söka hjälp
  Läs mer om Munsår
 • Muntorr

  Eller Xerostomi är nedsatt salivproduktion som gör att man blir torr i munnen. En vanlig orsak är medicinering, sjukdom, annars kan det kommar från till exempel skador på spottkörtlarna eller nervositet.
  Läs mer om Muntorr
N
 • Natriumfluorid

  NaF, fluorförening som förekommer i bland annat fluortabletter och tandkräm. Skyddar tänderna mot karies och stärker emaljen
  Läs mer om Natriumfluorid
 • Natriumklorid

  NaCl, koksalt, används i fysiologisk koksaltlösning vid renspolning.
  Läs mer om Natriumklorid
 • Nikotinstomatit

  Svamporsakad slemhinneförändring i gommen som kan uppstå vid rökning.
  Läs mer om Nikotinstomatit
O
P
R
 • Referenspriser

  Ersättningsbaserade åtgärdskoder som betalas ut vid behandling enligt en tariff. Beslutas av tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
  Läs mer om Referenspriser
 • Remineralisation

  Återmineralisering av ytlig kariesskada i emaljen genom utfällning av kalk- och fosforsalter från saliven.
  Läs mer om Remineralisation
 • Retraktion

  Till exempel när slemhinnan eller tandköttet har dragit sig ifrån tandkronan. Går att behandla vid större retraktioner.
  Läs mer om Retraktion
 • Röntgen

  Tandläkare använder röntgen för att ställa diagnoser och kontrollera tandhälsa hos patienter.
  Läs mer om Röntgen
 • Rot

  Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter. Tandrotens huvudbeståndsdel är dentin.
  Läs mer om Rot
 • Rotfraktur

  Spricka i tandroten, se rot.
  Läs mer om Rotfraktur
 • Rotfyllning

  Behandling mot en infektion i tandens pulpa.
  Läs mer om Rotfyllning
 • Rotkanal

  Kanaler (hålrum) i tandens rot som innehåller pulpa (nerver och kärl).
  Läs mer om Rotkanal
S
T
U
V
 • Visdomstand

  Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos vissa personer bryter inte alla visdomständer fram.
  Läs mer om Visdomstand
X