Ordlista

Fruktos

Sockerart som finns i frukt (fruktsocker).