Ordlista

Kusp

Den vassa spetsen på tandens tuggyta. På Molarer eller kindtänder finns ofta flera kuspar.