Ordlista

Alveol

Det hålrum i käkbenet där tandens rot sitter