Ordlista

Alveol

Alveol är en håla i käkbenet där en tands rot är förankrad. Det spelar en avgörande roll för tandhälsa och påverkar tandens stabilitet och hälsa. Korrekt vård och behandling är avgörande för att bibehålla dess integritet och förhindra tandproblem.

Vad är alveol?

En alveol är en liten hålighet eller ficka i käkbenet där en tandrot sitter fast. Dessa håligheter finns både i överkäken (maxilla) och underkäken (mandibula). Alveolerna utgör en del av tandens fäste och spelar en viktig roll för tandens stabilitet och funktion.

Funktion

Alveolernas huvudfunktion är att hålla tänderna på plats i käkbenet. De ger stöd och stabilitet åt tänderna, vilket är avgörande för att kunna tugga och bita effektivt. Alveolerna är en del av det parodontala ligamentet, som är det komplexa system av vävnader som fäster tanden vid käkbenet.

Struktur

Alveolerna består av:

 1. Kompakt ben (Cortical Bone):
  • Det yttre lagret av alveolen som ger styrka och stöd. Detta ben är hårt och tätt packat.
 2. Spongiöst ben (Cancellous Bone):
  • Det inre lagret av alveolen som är mer poröst och innehåller benmärg. Detta ben ger viss flexibilitet och stötdämpning.
 3. Alveolarprocessen:
  • Den del av käkbenet som omger och stöder alveolerna. Den består av både kompakt och spongiöst ben.

Betydelse inom tandvård

Alveolerna är centrala för flera aspekter av tandvård:

 1. Tandextraktion:
  • När en tand tas bort, lämnar den en tom alveol. Det är viktigt att denna hålighet läker ordentligt för att förhindra infektion och förbereda för eventuell framtida tandersättning, såsom implantat.
 2. Dental Implantat:
  • Implantat placeras direkt i alveolen eller i käkbenet där en tand tidigare satt. En stark och hälsosam alveol är avgörande för implantatets framgång.
 3. Parodontal Sjukdom:
  • Sjukdomar som påverkar alveolerna, såsom parodontit, kan leda till benförlust och lösning av tänderna. Behandling av dessa sjukdomar syftar till att bevara alveolärt ben och stödja tandens fäste.
 4. Ortodonti:
  • Vid tandreglering påverkas alveolerna när tänderna flyttas. Benet runt alveolerna ombyggs för att möjliggöra tandens nya position, vilket kräver noggrann planering och övervakning av en ortodontist.

Vanliga problem och behandlingar

 1. Alveolit (Dry Socket):
  • En smärtsam tillstånd som kan uppstå efter tandutdragning om blodproppen i alveolen lossnar eller inte bildas korrekt. Behandlingen inkluderar rengöring av håligheten och applicering av en medicinsk dressing.
 2. Benförlust:
  • Kan orsakas av parodontala sjukdomar eller långvarig tandförlust. Behandlingar inkluderar benaugmentation eller bentransplantation för att bygga upp förlorat ben inför tandimplantation.
 3. Inflammation:
  • Inflammation i alveolen kan uppstå på grund av infektion eller trauma. Behandling inkluderar antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel samt god munhygien.

Sammanfattning

Alveoler är kritiska strukturer inom tandvård som ger stöd och stabilitet åt tänderna. De spelar en viktig roll i tandextraktioner, implantatplacering, behandling av parodontala sjukdomar och ortodontiska procedurer. Genom att förstå och bevara hälsan hos alveolerna kan tandläkare säkerställa bättre tandhälsa och funktion för sina patienter.