Ordlista

Keramik

Hårt material som används för framställning av kronor och för fyllningar som en tandtekniker framställt.