Ordlista

Rotkanal

Kanaler (hålrum) i tandens rot som innehåller pulpa (nerver och kärl).