Ordlista

Abrasion

Nötning inom tandvården hänvisar till slitage på tandytan på grund av onormala orsaker, såsom att borsta för hårt eller slipa tänder.

Abrasion är ett vanligt tandproblem som innebär slitage på tändernas yta. Denna artikel kommer att förklara vad abrasion är, vad som orsakar det, hur det kan förebyggas och behandlas, samt varför det är viktigt att vara medveten om denna form av tandslitage.

Vad är abrasion?

Abrasion refererar till den gradvisa förlusten av tandens yttre skikt, emaljen, orsakad av mekaniska krafter. Detta skiljer sig från erosion, som orsakas av kemisk påverkan (t.ex. sura drycker), och attrition, som är slitage på grund av tänder som gnids mot varandra (t.ex. tandgnissling). Abrasion är ofta resultatet av yttre faktorer som överdriven eller felaktig borstning, användning av tandkräm med hög slipmedelsnivå, eller vanor som att bita på hårda föremål.

Vanliga orsaker till abrasion

Felaktig borstteknik är en av de vanligaste orsakerna till abrasion. Att borsta tänderna för hårt eller använda en tandborste med för hårda borst kan skada emaljen. Användning av tandkräm med hög slipmedelsnivå kan också bidra till problemet.

Vissa vanor och beteenden kan också leda till abrasion, till exempel att bita på naglar, pennor eller andra hårda föremål. Tänder som används som verktyg för att öppna förpackningar eller klippa av trådar utsätts också för onödig påfrestning, vilket kan resultera i abrasion.

Hur påverkar abrasion tandhälsan?

Abrasion kan leda till flera problem för tandhälsan. När emaljen förloras blir tänderna mer sårbara för karies eftersom dentinet, det mjukare skiktet under emaljen, blir exponerat. Detta kan också leda till ökad känslighet för temperaturförändringar och vissa livsmedel.

Över tid kan abrasion påverka tändernas form och utseende, vilket kan ha en negativ inverkan på både funktion och estetik. Om det lämnas obehandlat kan omfattande tandslitage leda till allvarligare problem som skador på tandköttet och tandförlust.

Förebyggande av abrasion

För att förebygga abrasion är det viktigt att använda en mjuk tandborste och rätt borstteknik. Borsta försiktigt i cirkulära rörelser istället för att skrubba horisontellt, och undvik att använda för mycket tryck.

Välj en tandkräm med låg slipmedelsnivå för daglig användning. Om du är osäker på vilken tandkräm som är bäst för dig, kan du rådfråga din tandläkare.

Försök att bryta vanor som att bita på naglar, pennor eller andra hårda föremål. Om du behöver hjälp med att sluta med dessa vanor, kan din tandläkare erbjuda råd och stöd.

Behandling av abrasion

Behandling av abrasion beror på skadans omfattning. I milda fall kan din tandläkare rekommendera att du ändrar dina borstvanor och byter till en mindre slipande tandkräm. Fluoridbehandlingar kan också hjälpa till att stärka emaljen och minska känsligheten.

För mer avancerade fall kan restaurativa behandlingar behövas, såsom fyllningar, kronor eller tandbindning för att återställa förlorad tandsubstans och skydda de underliggande lagren av tanden. Din tandläkare kan även ge dig en bettskena om du har en vana att gnissla tänder, vilket kan förvärra abrasionen.

Slutsats

Abrasion är en form av tandslitage som orsakas av mekaniska krafter och kan leda till allvarliga tandproblem om det inte behandlas. Genom att använda rätt borstteknik, välja en lämplig tandkräm och undvika skadliga vanor kan du förebygga abrasion och upprätthålla god tandhälsa. Regelbundna tandläkarbesök är också avgörande för att tidigt upptäcka och behandla eventuella problem med abrasion. Om du märker tecken på tandslitage eller ökad känslighet, bör du kontakta din tandläkare för en utvärdering och lämplig behandling.