Ordlista

Cement

Det material som används vid fastsättning av kronor och broar.