Ordlista

Panoramaradiografi

Visar en översiktsbild av tänder och käkar. Röntgenapparaten rör sig runt huvudet vid bildtagning.