Ordlista

Antibiotika

Läkemedel som ges vid infektion som orsakats av bakterier, t ex penicillin.