Ordlista

Antibiotika

Antibiotika är läkemedel som används för att bekämpa bakterieinfektioner, inklusive de i munnen. De ordineras inom tandvården för att behandla eller förebygga infektioner, för att säkerställa framgångsrika tandingrepp och främja återhämtning av munhälsan.

Vad är antibiotika?

Antibiotika används som sagt främst för att bekämpa bakterieinfektioner. De antingen dödar bakterierna eller förhindrar dem från att multiplicera sig. Det är dock viktigt att känna till att de inte fungerar mot virussjukdomar.

Inom tandvården används antibiotika för att behandla infektioner som annars kunnat leda till allvarliga tandproblem eller påverka nuvarande medicinska tillstånd. Till exempel kan en obehandlad, tandrelaterad infektion sprida sig till andra delar av kroppen. Infektioner kan sprida sig bland annat till delar av ansiktet, skelettet eller till och med blodet. Det kan leda till väldigt allvarliga, och ibland även dödliga sjukdomar.

Hur används antibiotika inom tandvård?

Användning av antibiotika är inte rekommenderat vid alla sorters tandvärk eller vid mindre infektioner. Det skrivs främst ut i scenarion där infektionen är särskilt allvarlig eller om det finns en risk att den sprids.

Vanliga användningsområden av antibiotika inom tandvård är:

Tandabscesser: Detta är ansamlingar av var som bildas på grund av en bakteriell infektion i munnen. Antibiotika kan användas för att rensa infektionen innan tandläkaren genomför ett ingrepp för att tömma abscessen.

Infektioner efter kirurgi: Efter vissa tandkirurgiska ingrepp, såsom tandutdragningar eller parodontala procedurer, kan antibiotika förskrivas för att förebygga infektion.

Patienter med hög risk: Individer med vissa hälsoproblem (som hjärtproblem) kan få antibiotika som en förebyggande åtgärd innan tandprocedurer för att förhindra bakteriell endokardit, en infektion i hjärtats inre foder.

Vilka åldrar kan använda antibiotika?

Antibiotika inom tandvård kan användas för patienter i alla åldrar, men hur det används kan vara olika.

För barn kan antibiotika förskrivas främst vid allvarliga infektioner eller för att förebygga infektioner vid vissa typer av tandvårdsingrepp. Tandläkare är dock mer försiktiga med att använda antibiotika hos barn för att undvika biverkningar och minimera risken för att barnet ska utveckla antibiotikaresistens.

För vuxna och äldre patienter kan användningen av antibiotika vara mer frekvent, särskilt vid komplicerade tandvårdsingrepp eller för patienter med vissa medicinska tillstånd. Särskilt om de ökar risken för infektioner, som till exempel diabetes eller hjärtsjukdomar. Äldre kan också ha ett svagare immunförsvar vilket gör dem mer mottagliga för infektioner och därmed mer sannolika att behöva antibiotikabehandling för att undvika att de uppstår.

Oavsett ålder är det viktigt att användningen av antibiotika i tandvård bara används om det verkligen behövs. Tandläkare bör också alltid att ta i hänsyn varje patients individuella hälsostatus och historik när de bestämmer sig för att använda antibiotika.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är precis vad det låter som. Antibiotikaanvändningen har ökat i hela världen, även utanför läkemedel. Detta gör att kroppen bygger upp en resistens mot antibiotikans effekter, vilket gör att läkemedlets effekt blir svagare. Detta i syn tur kan göra att många behandlingar slutar fungera och kan därför bli ett stort problem.

Detta är en av de främsta anledningarna till att bara använda antibiotika när det verkligen behövs.