Ordlista

Aplasi

Medfödd avsaknad av ett eller flera tandanlag