Ordlista

Dekubitus

Sår som kan orsakas av illasittande protes