Ordlista

Mjölktänder

Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder.