Ordlista

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.