Ordlista

Dental fluoros

Dental fluoros är ett tillstånd som kännetecknas av förändringar i tandemaljen, som uppträder som mild missfärgning till svåra fläckar och gropbildning, på grund av överdrivet fluorintag under tandutvecklingen. Medvetenhet och förebyggande är avgörande för munhälsa.