Ordlista

Amnestesi

Amnestesi i tandvård bedövar munnen under procedurer, vilket säkerställer en smärtfri upplevelse. Den används för operationer, fyllningar och extraktioner för att ge komfort, vilket möjliggör smidig och effektiv tandvård.

Vad är anestesi

Anestesi inom tandvård innebär användning av läkemedel för att blockera smärta under tandvårdsbehandlingar. Detta gör det möjligt för tandläkaren att utföra ingrepp som annars skulle vara smärtsamma för patienten. Anestesi kan vara lokal, där bara ett litet område av munnen bedövas, eller mer omfattande, såsom sedering och allmänbedövning.

Typer av anestesi inom tandvård

 1. Lokalbedövning:
  • Definition: Bedövar ett specifikt område i munnen för att blockera smärta under tandvårdsprocedurer.
  • Vanliga medel: Lidokain, Articain, Mepivakain.
  • Användning: Används för att utföra tandfyllningar, rotfyllningar, tandutdragningar och mindre kirurgiska ingrepp.
 2. Sedering:
  • Definition: Används för att lugna patienten och minska ångest. Patienten kan vara vaken men avslappnad.
  • Typer:
   • Oral sedering: Mediciner tas via munnen.
   • Inhalationssedering: Lustgas blandat med syrgas inandas.
   • Intravenös sedering (IV): Läkemedel ges direkt i blodomloppet.
  • Användning: Lämplig för patienter med tandläkarskräck eller vid längre och mer komplicerade ingrepp.
 3. Allmänbedövning:
  • Definition: Gör patienten helt medvetslös och okänslig för smärta.
  • Utförande: Kräver närvaro av en narkosläkare och utförs vanligtvis på sjukhus eller specialiserade kliniker.
  • Användning: Används vid omfattande kirurgiska ingrepp eller för patienter med svår tandläkarskräck, speciella behov eller där annan anestesi inte är tillräcklig.

Användning av anestesi inom tandvård

 1. Tandutdragningar:
  • Bedövning används för att eliminera smärta under borttagning av en eller flera tänder, inklusive visdomständer.
 2. Rotfyllningar:
  • Lokalbedövning används för att bedöva tanden och den omgivande vävnaden under behandlingen av infekterade tandrötter.
 3. Tandfyllningar:
  • Bedövning gör att tandläkaren kan avlägsna karies och fylla hålet utan att orsaka smärta för patienten.
 4. Parodontala behandlingar:
  • Behandling av tandköttssjukdomar kan vara smärtsam, och bedövning används för att göra proceduren bekvämare.
 5. Oral Kirurgi:
  • För mer komplexa ingrepp som implantatkirurgi eller käkoperationer används olika former av anestesi beroende på ingreppets omfattning.

Säkerhet och biverkningar

 1. Allergier och medicinsk historia:
  • Tandläkaren måste ta hänsyn till patientens allergier och medicinska historia innan valet av anestesi.
 2. Biverkningar:
  • Vanliga biverkningar av lokalbedövning kan inkludera tillfällig domning och svullnad. Sedering och allmänbedövning kan ha mer omfattande biverkningar och kräver noggrann övervakning.
 3. Återhämtning:
  • Efter lokalbedövning kan patienten ofta återgå till normala aktiviteter ganska snabbt. Efter sedering eller allmänbedövning kan det krävas längre återhämtningstid och patienten bör inte köra bil eller utföra riskfyllda aktiviteter direkt efter proceduren.

Sammanfattning

Anestesi inom tandvård är en viktig metod för att säkerställa att patienter kan genomgå behandlingar utan smärta och obehag. Det finns olika typer av anestesi som anpassas efter ingreppets omfattning och patientens behov. Genom att förstå de olika alternativen och deras tillämpningar kan tandläkare och patienter tillsammans välja den bästa metoden för en säker och effektiv tandvårdsbehandling.