Ordlista

Fissur

Fårorna i tanden, vanligast på kindtänderna. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.