Ordlista

Fissur

En fissur inom tandvården hänvisar till de djupa spåren som finns på de bitande ytorna av molarerna och premolarerna. Dessa områden är benägna att förfalla eftersom de kan fånga matpartiklar och är svårare att rengöra med regelbunden borstning. Tätningsmedel rekommenderas ofta för att skydda dessa skåror och förhindra håligheter, vilket understryker vikten av förebyggande tandvård för att upprätthålla munhälsan.