Ordlista

Premolar

Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.