Ordlista

Extraktion

Extraktion är dentala proceduren för att ta bort en tand från dess uttag i käkbenet. Det är ofta nödvändigt på grund av förfall, sjukdom, överbeläggning eller skada. Att säkerställa en smidig extraktionsprocess och korrekt eftervård är avgörande för läkning och kan bana väg för ytterligare alternativ för tandrestaurering om det behövs.