Ordlista

Extraktion

Att avlägsna en tand ur käken.