Ordlista

Rotfraktur

Spricka i tandroten, se rot.