Ordlista

Bettfysiolog

Specialisttandläkare som utreder och behandlar besvär i bettet, käklederna och tuggsystemet.