Ordlista

Perkussionsöm

Ömhet som uppstår när man ”knackar” på ett område t ex en tand.