Ordlista

Salivsten

Tandsten som bildas ovanför tandköttskanten.