Ordlista

Allmänt tandvårdsbidrag

ATB, ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal du är kan du få 300 eller 600 kronor per år.

Vad innebär allmänt tandvårdsbidrag?

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är en ekonomisk ersättning som erbjuds av svenska staten genom Försäkringskassan för att stödja vuxna i att upprätthålla god munhälsa. Bidraget är avsett att täcka en del av kostnaden för förebyggande tandvård och nödvändig behandling.

Belopp och åldersgrupper

ATB delas ut den 1 juli varje år och beloppet varierar beroende på patientens ålder. Bidraget kan sparas i upp till två år, vilket innebär att man kan använda två års bidrag vid ett och samma tillfälle om man så önskar.

 1. 20-29 år:
  • Personer i denna åldersgrupp får 600 kronor per år, vilket innebär att de kan ha upp till 1 200 kronor tillgängligt efter två år.
 2. 30-74 år:
  • Personer i denna åldersgrupp får 300 kronor per år, vilket innebär att de kan ha upp till 600 kronor tillgängligt efter två år.
 3. 75 år och äldre:
  • Personer i denna åldersgrupp får 600 kronor per år, vilket innebär att de kan ha upp till 1 200 kronor tillgängligt efter två år.

Användning av allmänt tandvårdsbidrag

ATB kan användas för att delvis finansiera olika typer av tandvård. Här är några exempel på hur bidraget kan användas:

 1. Förebyggande tandvård:
  • Regelbundna tandläkarbesök för kontroll och rengöring.
  • Rådgivning om munhygien och förebyggande åtgärder för att undvika framtida problem.
 2. Nödvändig behandling:
  • Fyllningar, rotfyllningar och behandling av karies.
  • Behandling av tandköttssjukdomar.
  • Utbyte av gamla eller trasiga fyllningar och kronor.
 3. Röntgenundersökningar:
  • Röntgenbilder för att upptäcka problem som inte syns vid en vanlig undersökning.

Hur man använder allmänt tandvårdsbidrag

För att använda ATB, följ dessa steg:

 1. Besök en godkänd tandvårdsklinik:
  • Se till att besöka en tandvårdsklinik som är ansluten till Försäkringskassan.
 2. Informera tandläkaren:
  • Meddela tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt ATB. De kommer att kontrollera hur mycket bidrag du har tillgängligt.
 3. Automatisk avdrag:
  • Bidraget dras automatiskt från din faktura och minskar din slutkostnad.

Viktiga aspekter att tänka på

 • Ej överförbart: ATB är personligt och kan inte överföras till någon annan.
 • Giltighet: Bidraget är giltigt i två år. Om det inte används inom denna period, går det förlorat.
 • Kombination med andra stöd: ATB kan kombineras med högkostnadsskyddet för tandvård, vilket ytterligare kan minska dina kostnader om du behöver mer omfattande behandling.

Sammanfattning

Allmänt tandvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd från svenska staten som hjälper vuxna att upprätthålla god munhälsa genom att bidra till kostnaderna för förebyggande och nödvändig tandvård. Beloppet varierar beroende på ålder och kan användas för en rad olika tandvårdsåtgärder. Genom att utnyttja ATB kan man minska sina tandvårdskostnader och säkerställa regelbunden tandvård.