Ordlista

Nikotinstomatit

Svamporsakad slemhinneförändring i gommen som kan uppstå vid rökning.