Ordlista

Anamnes

Sjukdomens förhistoria med patienternas egen sjukdomsberättelse