Ordlista

Hälsodeklaration

Ett formulär som patienten får att själv fylla i om sitt hälsotillstånd, allergier, tobaksvanor, matvanor, mediciner mm.