Ordlista

Sekundärkaries

Karies i anslutning till en krona eller fyllning.