Ordlista

Statligt tandvårdsstöd

Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.