Ordlista

Approximalyta

Approximalyta hänvisar till ytorna på tänder som är vända mot intilliggande tänder, avgörande för tandhälsan. Korrekt rengöring av dessa områden förhindrar röta och tandköttssjukdomar, vilket understryker vikten av noggrann munhygien.