Ordlista

MAD

En Mandibular Advancement Device (MAD) är en tandvårdsapparat som används för att behandla snarkning och sömnapné. Den fungerar genom att försiktigt flytta underkäken framåt, öppna luftvägarna för bättre andning under sömnen, vilket säkerställer en vilsam natt.