Ordlista

Permanenta tänder

Vuxentänderna som kommer efter mjölktänderna, 32 st. Delas in i 4 kvadranter som börjar med kvadrant 1 vid höger överkäkes framtand dvs tand 11.