Ordlista

Analgetika

Analgetika, vanligtvis känd som smärtstillande medel, är mediciner som används för att lindra smärta, inklusive tandbesvär. De sträcker sig från receptfria alternativ som ibuprofen till receptbelagda läkemedel, som ger nödvändig lindring efter tandingrepp eller från tandvärk.

Definition

Analgetika, även kända som smärtstillande medel, är läkemedel som används för att lindra smärta. Inom tandvård används analgetika för att hantera smärta som kan uppstå efter tandingrepp, som tandutdragning, rotfyllning eller andra kirurgiska ingrepp.

Typer av analgetika

 1. Paracetamol:
  • Definition: Ett vanligt smärtstillande medel som används för att behandla mild till måttlig smärta och feber.
  • Användning: Används ofta efter tandläkarbesök för att hantera smärta utan att orsaka magirritation som vissa andra smärtstillande medel kan göra.
  • Exempel: Alvedon, Panodil.
 2. NSAID (Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs):
  • Definition: En grupp smärtstillande medel som också har antiinflammatoriska och febernedsättande egenskaper.
  • Användning: Effektiva vid behandling av smärta och inflammation efter tandkirurgi eller andra ingrepp.
  • Exempel: Ibuprofen (Ipren, Brufen), Naproxen (Naproxen).
 3. Opioider:
  • Definition: En kraftfullare klass av smärtstillande medel som används för att behandla måttlig till svår smärta.
  • Användning: Används sällan inom tandvård, men kan förskrivas för kortvarig användning efter större kirurgiska ingrepp eller vid extrem smärta.
  • Exempel: Kodein, Tramadol.
 4. Lokalanestetika:
  • Definition: Används för att blockera smärta i ett specifikt område av kroppen under tandingrepp.
  • Användning: Injiceras direkt i området som ska behandlas för att förhindra smärta under proceduren.
  • Exempel: Lidokain, Articain.

Användning av analgetika inom tandvård

 1. Efter tandutdragning:
  • Analgetika används för att hantera smärta efter att en tand har tagits bort, inklusive visdomständer.
 2. Efter rotfyllning:
  • Smärtstillande medel kan lindra smärta och obehag efter en rotfyllning, då tanden och omgivande vävnad kan vara öm.
 3. Efter tandkirurgi:
  • Smärtstillande medel används för att behandla smärta efter mer komplexa kirurgiska ingrepp som implantatinstallation eller käkkirurgi.
 4. Behandling av akut tandvärk:
  • Analgetika kan också användas för att tillfälligt lindra akut tandvärk tills mer definitiv behandling kan utföras.

Dosering och säkerhet

 1. Rätt dosering:
  • Det är viktigt att följa tandläkarens eller apotekarens instruktioner för dosering för att undvika överdosering och biverkningar.
 2. Biverkningar:
  • Paracetamol har få biverkningar om det används enligt anvisningarna, men överdosering kan leda till allvarliga leverproblem.
  • NSAID kan orsaka magirritation, blödning och njurproblem vid långvarig användning eller höga doser.
  • Opioider har en högre risk för beroende och andra allvarliga biverkningar, såsom andningsdepression.
 3. Interaktioner:
  • Analgetika kan interagera med andra mediciner, så det är viktigt att informera tandläkaren om alla läkemedel du tar.

Alternativa smärtlindringsmetoder

 1. Icke-farmakologiska metoder:
  • Kalla kompresser kan minska svullnad och smärta efter tandkirurgi.
  • Vila och undvikande av fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska smärta och främja läkning.
 2. Komplementära terapier:
  • Vissa patienter finner lindring genom användning av komplementära terapier som akupunktur eller örtmedicin, men dessa bör alltid diskuteras med en tandläkare först.

Sammanfattning

Analgetika är viktiga verktyg inom tandvård för att hantera smärta som kan uppstå efter olika ingrepp. Genom att använda rätt typ av smärtstillande medel och följa instruktioner för dosering och användning, kan patienter uppleva effektiv smärtlindring och en smidigare återhämtning. Det är också viktigt att vara medveten om potentiella biverkningar och interaktioner med andra mediciner.