Ordlista

Demineralisering

Mineralsalter som försvinner från tandytan vid till exempel erosion.