Ordlista

Demineralisering

Demineralisering är den process där mineraler går förlorade från tandemaljen på grund av syraexponering, vilket leder till försvagade tänder och hålbildning. Det är ett nyckelstadium i utvecklingen av karies, som betonar vikten av munhygien och kostval för att förhindra syraskador.