Ordlista

Hypoplasi

Underutveckling av organ eller vävnad.