Ordlista

Tandköttsficka

Spalt (ficka) mellan tandkött och tand