Ordlista

Trauma

Skada genom yttre våld, till exempel fall eller slag.