Ordlista

Ocklusion

Kontakt mellan över och underkäke när man biter ihop.