Ordlista

Dental

Kommer från ordet dent som betyder tand.