Ordlista

Kritkaries

Samma som initialkaries, där bakterierna bara kommit in i emaljen. Vanligt hos barn.