Ordlista

Plackindex

Mäter hur mycket plack tänderna har.