Ordlista

Pontic

Del av en fast tandersättning som ersätter en saknad tand i till exempel en bro