Ordlista

Tungpapill

Slemhinneupphöjning på tungslemhinnan.