Ordlista

Buffra

Saliven neutraliserar mat och dryck så att syranivån eller Ph värdet i munnen är konstant.