Ordlista

Guttaperka

Gummimaterial som används vid rotfyllning.