Ordlista

Depuration

Depuration, ofta kallad mekanisk inflammationsbehandling eller MIB i tandsammanhang, innebär rengöring och avlägsnande av irriterande ämnen från tänder och tandkött för att minska inflammation och främja munhälsa. Denna process är nyckeln till att förebygga och behandla parodontala sjukdomar, och betonar vikten av grundlig rengöring och regelbundna tandkontroller för att upprätthålla tandköttets hälsa och förhindra ytterligare komplikationer.