Vi tar del av ny forskning och vidareutbildar oss i metoder och teknik. Och vi tar emot dig i moderna kliniker med den senaste och mest kvalificerade utrustningen.

Munnen är en del av kroppen

Det är så vi ser det. Munnen är lika viktig att hålla frisk som hela du. Din munhälsa är en del av ditt välbefinnande. Vi utgår alltid från varje individs personliga förutsättningar och är lyhörda för dina önskemål och förväntningar när du kommer till oss. Det synsättet inkluderar även din ekonomi.

Kvalitet i din behandling

Södertandläkarna var en av Stockholms första tandvårdskliniker som godkändes i en extern kvalitetskontroll när en oberoende granskare gick igenom och bedömde alla delar av vår arbetsplats. Ett kvitto på att vi var på rätt väg. Det motiverade oss att bli ännu bättre.

Vi tror på beprövade och inarbetade rutiner. Våra utbildningsdagar är ett av flera sätt att lyfta fram eventuella fel och brister, snabbt åtgärda dem och jobba med kvaliteten i våra behandlingar.

Lära för livet när utvecklingen går framåt

Tandvård är ett område där utvecklingen går mycket snabbt framåt. Vi ser det som vår skyldighet att ta del av nya forskningsrön och prioritera vidareutbildning i nya metoder och tekniker.

Vi är måna om att ge behandling av mycket hög kvalitet, utan att du ska behöva betala för mycket. Och vi arbetar enbart med etablerade och väldokumenterade metoder. Allt för att kunna ge dig den allra bästa behandlingen.

Digitalisering i tändernas tjänst

Våra kliniker är helt digitaliserade, vilket innebär att röntgenbilder och journaler lagras digitalt. Det medför många fördelar.

Dels gör den nya digitala röntgentekniken att du som patient utsätts för betydligt mindre strålning än tidigare, dels blir bilderna tydligare när de visas direkt på en dataskärm.

Det underlättar dialogen mellan dig och tandläkaren när vi går igenom behandlingar och resultat. En annan stor fördel är att tekniken inte kräver några kemikalier. Det är bra för miljön.

Du är trygg i stolen

Södertandläkarna och våra enskilda tandläkare är anslutna till Sveriges tandläkarförbund, Privattandläkarna, Sveriges tandhygienistförening och Försäkringskassan.