Ordlista

Canin

Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden