Ordlista

Sutur

Tråd som används för att sy i vävnad efter ett kirurgiskt ingrepp.