Ordlista

Abscess

En abscess är en smärtsam infektion som bildas runt roten av en tand eller i tandköttet, ofta fylld med var. Det är ett tecken på allvarlig infektion som kräver omedelbar tandvård för att förhindra spridning och bevara munhälsan.

Vad är abscess?

En abscess är en lokaliserad samling av pus som bildas i vävnader, organ eller hålrum i kroppen som ett resultat av en infektion. Den uppstår när immunsystemet försöker bekämpa en infektion genom att isolera de infekterade områdena.

Orsaker till abscess

 1. Bakterieinfektioner:
  • De vanligaste orsakerna till abscesser är bakterieinfektioner. Stafylokocker och streptokocker är de vanligaste bakterierna som orsakar abscesser.
 2. Skador på huden:
  • Sår, skärsår eller andra hudskador kan möjliggöra att bakterier tränger in och orsakar en infektion som leder till abscessbildning.
 3. Blockerade körtlar:
  • Blockerade svettkörtlar, talgkörtlar eller hårsäckar kan också leda till abscesser, speciellt om de blir infekterade.
 4. Nedsatt immunförsvar:
  • Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av diabetes, cancerbehandling eller HIV, har en högre risk att utveckla abscesser.

Symptom på abscess

 • Smärta: Området kring abscessen är ofta mycket smärtsamt.
 • Svullnad: En tydlig svullnad som är fylld med pus kan ses och kännas.
 • Rodnad och värme: Huden kring abscessen är vanligtvis röd och varm vid beröring.
 • Feber: I vissa fall kan abscesser orsaka feber och allmän sjukdomskänsla.

Behandling av abscess

 1. Dränering:
  • Den primära behandlingen för en abscess är dränering av pusen. Detta kan göras genom en liten kirurgisk procedur där en snitt görs i abscessen för att låta pusen rinna ut.
 2. Antibiotika:
  • Efter dränering kan antibiotika förskrivas för att bekämpa den underliggande infektionen. I vissa fall kan antibiotika vara nödvändigt även innan dränering.
 3. Värmebehandling:
  • Applicering av varma kompresser kan hjälpa till att minska smärta och svullnad samt underlätta dräneringen.
 4. Smärtlindring:
  • Smärtstillande medel kan förskrivas för att lindra obehaget tills abscessen har läkt helt.

Förebyggande åtgärder

 1. God Hygien:
  • Regelbunden tvätt av händer och hud kan hjälpa till att förebygga infektioner som leder till abscesser.
 2. Behandling av hudskador:
  • Rengör och täck sår och skärsår ordentligt för att förhindra att bakterier tränger in.
 3. Hantering av underliggande sjukdomar:
  • Kontroll av kroniska sjukdomar som diabetes kan minska risken för att utveckla abscesser.

Komplikationer av obehandlad abscess

 • Spridning av infektion: En obehandlad abscess kan leda till spridning av infektionen till närliggande vävnader eller in i blodomloppet, vilket kan orsaka allvarliga tillstånd som sepsis.
 • Kroniska problem: I vissa fall kan abscesser leda till kroniska infektioner eller återkommande problem i det drabbade området.

Sammanfattning

Abscesser är smärtsamma och potentiellt farliga infektioner som kräver medicinsk behandling. Genom att förstå orsakerna och symptomen kan man söka snabb behandling och undvika komplikationer. Förebyggande åtgärder, som god hygien och hantering av underliggande sjukdomar, är viktiga för att minska risken för abscessbildning.